Achtergrond

WAAR JTOL VOOR STAAT

JTOL is door de JBN aangewezen als talentpartner voor talenten in de leeftijdscategorieën U15, U18 en +18. JTOL voert het door de JBN opgestelde MeerJarenOpleidingsPlan (MJOP) uit.

Het doel van JTOL is judo in Limburg naar een hoger niveau tillen door het bieden van optimale begeleiding in de verschillende leerlijnen van het MJOP die aansluiten bij de ontwikkelfase van de judoka.

Het MJOP geeft inzicht in de weg die de beginnende judoka aflegt richting het wereldpodium. Het biedt een raamwerk met daarin de juiste balans van technische, tactische, fysieke en mentale handvatten om de judoka op te leiden.

Het Long Term Athlete Development Model is het vertrekpunt voor het MJOP. Het model onderscheidt verschillende ontwikkelingsfasen van de judoka en respecteert dat ieder individu een eigen ontwikkelingsproces doormaakt. Dit onderschrijven wij. Keer op keer zien wij dat onze trainers vanuit deze basis en in combinatie met hun eigen kennis, kunde en passie in staat zijn om Limburgs talent het ver te laten brengen.

Tot slot is JTOL door de Provincie Limburg erkend als sporttakplatform. Vanuit deze hoedanigheid is JTOL provinciaal aanspreekpunt binnen de judosport.

DIT HEEFT JTOL JOU TE BIEDEN

Beloften (U15)

In de U15 groep wordt gewerkt aan de ontwikkeling van judoka naar wedstrijdjudoka.

Het programma bestaat uit een breed aanbod van technieken, bewegingsvormen en ontwikkeling richting het leren trainen. We werken systematisch aan techniekpatronen en geven wedstrijdgerichte basistechniektraining. Ook start in deze fase de basis van krachttraining.

De judoka U15 traint tot 3 keer in de week bij JTOL. De overige dagen traint de judoka bij de eigen club en krijgt via eigen trainer/coach begeleiding naar wedstrijden.

Cadetten (U18)

In de U18 groep gaat de aandacht naar wedstrijdspecifieke techniektraining. De trainingen worden in deze fase steeds doelgerichter en uitdagender. Zowel op kracht als op techniek wordt er meer gevraagd van de judoka.

De judoka traint structureel bij JTOL.

Een volgende stap is dat de judoka wordt uitgenodigd voor de wekelijkse nationale trainingen en de maandelijkse weekendtrainingen U18 op het NTC Papendal. De clubcoach en/of JTOL coach zijn aanwezig om de ontwikkeling van de judoka te monitoren.

Voorwaarden om door de JBN geselecteerd te kunnen worden voor internationale toernooien zijn o.a. het bijwonen van:

  • Wekelijkse regionale training
  • Wekelijkse nationale training op het NTC
  • Maandelijkse weekendtraining U18 op het NTC

begeleiding + coaching

In samenwerking met de clubcoach kan JTOl ondersteuning bieden op NTC trainingen of internationale trajecten.

junioren U21 & U23

Vanaf augustus 2021 kunnen U21 en U23 die niet opgenomen zijn in het fulltime programma in het NTC of de Academy deelnemen aan de trainingen bij JTOL. De aandacht gaat naar wedstrijdspecifieke techniektraining.

De judoka’s trainen structureel bij JTOL.

Om in aanmerking te komen voor internationale uitzending stelt de JBN o.a. de volgende voorwaarden:

  • Wekelijkse regionale training
  • Wekelijkse nationale training op het NTC
  • Internationale trainingsstage op het NTC

Wat zijn de kosten
voor TRAINING EN BEGELEIDING DOOR JTOL?

Voor het jaar 2021 en 2022 is de maandelijkse bijdrage vastgesteld op €15,-. De bijdrage wordt automatisch geïnd op de 28e van de maand.

Dankzij de steun van Provincie Limburg en gemeente Echt-Susteren kan JTOL de bijdrage tot een minimum beperken.

De maandelijkse bijdrage voor JTOL wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bij een eventuele wijziging in de bijdrage wordt ieder lid op de hoogte gesteld.

De bijdrage voor de regionale trainingen en de nationale trainingen worden rechtstreeks geïnd door de JBN.

NEEM CONTACT OP

Vul onderstaand formulier in, en we komen zo snel mogelijk bij je terug.