privacyreglement

Privacy statement

Binnen Stichting Judotalent Ontwikkeling Limburg (JTOL) wordt er gewerkt met persoonsgegevens. JTOL streeft er naar om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens. Hier hoort bij dat deze goed beveiligd worden. JTOL houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

JTOL is verantwoordelijk voor de verwerking van de door jou ontvangen persoonsgegevens. Dit houdt in dat JTOL de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt, dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten en alleen de persoonsgegevens verwerkt die wij van jou hebben ontvangen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet JTOL zich houden aan één van de wettelijke grondslagen. Hieronder vind je een overzicht terug van de rechtsgronden die JTOL hanteert voor het verwerken van de persoonsgegevens:

  • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (denk hierbij aan de persoonsgegevens die vereist zijn voor aanmelding van een lid);
  • Voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij aan boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • In verband met de gerechtvaardigde belangen van JTOL, waarbij JTOL erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
    • Het doen van onderzoek, opmaken van rapportages en statistieken;
    • de uitoefening en de verdediging van de rechten van JTOL bij bv. geschillen;
    • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van de behoeften van de leden;


Als bepaalde persoonsgegevens niet worden verstrekt, dan kan JTOL besluiten om geen lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan.

NEEM CONTACT OP

Vul onderstaand formulier in, en we komen zo snel mogelijk bij je terug.